NEK 606 Cable mud-resistant

  • BFOU 0,6/1kV NEK606 P5/P12 Fire-resistant Power & Control
  • RFOU 0,6/1kV NEK606 P1/P8 Flame Retardant Power & Control
  • BFOU (c) 250V NEK606 S4/S8 Fire-resistant Instrument
  • RFOU (c) 250V NEK606 S2/S6 Flame Retardant Instrument
  • BFOU (I) 250V NEK606 S3/S7 Fire-resistant Instrument
  • RFOU (I) 250V NEK606 S1/S5 Flame Retardant Instrument
  • UX 0,6/1kV NEK606 P15 Earth Cable
  • Medium Voltage 6/10kV, 12/20kV